Zorg voor de zorgenden

Zorg voor de zorgenden

In 2003/2004 was het eerste project het maken van een videofilm over de Amerikaanse hoogleraar N. Michael Murphy.
De Amerikaanse hoogleraar Michael Murphy geeft al sinds 1988 lezingen en trainingen in ons land.
In workshops en cursussen helpt hij de deelnemers om aandacht te besteden aan verlieservaringen in het algemeen en voor de dood in het bijzonder.
Dat doet hij vanuit zijn overtuiging dat het belangrijk is dat wij in onze technische samenleving weer leren hoe je dat doet: sterven.
Deelnemers aan zijn workshops zijn vaak artsen, verpleegkundigen en vrijwilligers bij de terminale zorg. Professionals die worden geconfronteerd met mensen die weten dat zij binnenkort zullen sterven, en met partners, kinderen en anderen die dat stervensproces van dichtbij meemaken en die achter zullen blijven. Angst, verdriet en boosheid van de patiƫnt, de familie en van de professionals, verdien tenminste evenveel zorg en aandacht als de technisch-medische zaken. Misschien wel meer. Echte doeners, zoals artsen en verpleegkundigen, haken nogal eens af als er niets meer gedaan kan worden. In de workshops van Michael Murphy leert men, hoe paradoxaal dat ook klinkt, wat men als professional kan doen als er niets meer te doen valt.

Als er niets meer te doen valt…


Bij gelegenheid van de voordracht die N. Michael Murphy hield in Rotterdam, had Pieter Sluis (huisarts en voortrekker van de Nederlandse hospicebeweging) een uitvoerig gesprek met hem over sterven in de gezondheidszorg en over de rol van hulpverleners in dat proces. Hieronder kunt u een fragment zien van de DVD.

Care and the system


Medicine, Managers and MirrorsDe dvd is niet meer verkrijgbaar.