Palliatieve zorg thuis

Palliatieve zorg thuis

Inleiding

Lange tijd heeft het idee geleefd dat palliatieve zorg synoniem is aan pijnbestrijding. Twintig jaar geleden werden terminale patiënten vaak opgenomen in het ziekenhuis en werd een morfine infuus aangelegd om pijn te bestrijden en om de patiënt ‘rustig te houden’. Niet zelden werd de patiënt delirant. Onplezierig voor de patiënt en onplezierig voor de familie die bij de stervende waakte.

In de afgelopen twee decennia zijn er veel nieuwe inzichten opgedaan en is er nieuwe kennis verworven rond de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2002 een breed gedragen definitie van palliatieve zorg ontwikkeld, er is door de NHG een standpunt geformuleerd en er zijn richtlijnen voor palliatieve zorg.

Palliatieve zorg wordt nu langzamerhand onderdeel in de opleiding van artsen en verpleegkundigen, er zijn voor hen nascholingen op dit gebied en er worden artsen en verpleegkundigen opgeleid als palliatieve consulenten. Er zijn vrijwilligers in de palliatieve/terminale zorg, hospices, beroepsverenigingen, palliatieve netwerken, vakbladen en er wordt veel gecongresseerd.
Patiënten sterven nu vaker thuis of, als dat niet kan, in een hospice, bijna-thuis-huis of palliatieve unit. Huisartsen beschouwen palliatieve zorg inmiddels als een essentieel onderdeel van de huisartsenzorg. Voor sommigen zijn het zelfs de ‘krenten in de pap’.