Werkers

Medewerkenden

Bestuur


Voorzitter Mevrouw T. Poortenaar
Oud gedeputeerde van de provincie Utrecht, voormalig bestuurslid van het College Zorgvoorzieningen.
Secretaris/Penningmeester de heer C. van Bentum R.A.
Registeraccountant en zelfstandig adviseur.
Bestuurslid de heer J. Heybroek
Wethouder, adviseur IT Management, oud gemeenteraadslid, oud bestuurslid van diverse maatschappelijke organisaties.
Bestuurslid de heer J.G. Jorritsma
Hoofd Cultuur van de Provincie Utrecht, Raadslid gemeente Blaricum, Plv. voorzitter Goois Natuurreservaat, bestuurslid Vrienden van het Gooi.
Bestuurslid mevrouw R.R.R. Huijsman-Rubingh
Voormalig plv. Geneeskundig Hoofdinspecteur; bestuurslid verschillende maatschappelijke organisaties.
Accountant adviseur van het bestuur.
De heer J.G.M. van Stijn (R.A.)

 

Comité van Aanbeveling & Advies


De heer Prof. Dr. B. Schadé Hoogleraar huisartsgeneeskunde AMC
De heer Prof. Dr. D. Willems Hoogleraar medische ethiek UvA
De heer Prof. Dr. N.M. Murphy Hoogleraar klinische psychiatrie en huisartsgeneeskunde, Albany Medical College, USA
De heer Pieter Sluis Voormalig huisarts en voormalig voorzitter van CliniClowns Nederland, bestuurslid van de Stichting Maia.
Mevrouw ir. A.P. Remmelzwaal Harer Majesteits ambassadeur in Ghana
De heer Mr. J. Kohnstamm Oud lid 1e Kamer, voormalig staatssecretaris van BiZa, Voorzitter Humanistische Omroep en oud voorzitter van de NVVE, Voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens
De heer Kees Brusse Acteur, regisseur en filmmaker
Mevrouw Mr. H. van Tongeren Voorzitter Stichting Studiecentrum Dood en Samenleving en Bestuurslid Vereniging Vrijwilligers in de Palliatieve en Terminale Zorg.
Mevrouw C. van Tol Voorzitter van de Associatie van High Care Hospices en van het Netwerk Palliatieve zorg Terminale patiënten.
Marjanke spanjer Journaliste

 

Initiatiefnemers


Marijke Y.J. van Daelen Huisarts en palliatief consulent
Yvonne van Ingen Verpleeghuisarts en palliatief consulent
Albert Mullaart Filmmaker

 

Productieteam


Albert Mullaart Productie en regie
Annet Saatrübe Redactie en interviews
Marc Duijsings Research
Cees Samsom Camera
Marcel de Hoogt Geluid
Jaap de Goede Montage
Caroline Ansink Muziek
Thom Hoffman Voice over
Stuard Fox Grafiek