Als je niet meer beter wordt

Als je niet meer beter wordt…

Aanleiding

Jaarlijks overlijden zo’n 80.000 mensen aan een niet acute ziekte. Hulpverleners ervaren keer op keer hoe moeilijk het voor patiënten in terminale situaties is om besluiten te nemen die in de laatste levensfase aan de orde komen. Gebrek aan informatie, misverstanden en emoties over het natuurlijk beloop van het stervensproces, palliatieve sedatie, wel of niet behandelen, euthanasie etc. maken dat proces voor de hulpverlener lastig te hanteren en voor de patiënt en diens naasten angstig en pijnlijk.

Er is veel informatie en er zijn veel inzichten over hoe de laatste levensfase ingericht kan worden. Over de mogelijkheden van palliatieve zorg, hoe allerlei praktische zaken geregeld kunnen worden, hoe psychische, sociale en spirituele problemen aangepakt kunnen worden, over afscheid nemen, over de afwegingen rond de manier en de plek van overlijden…
Maar al die informatie blijkt lastig toegankelijk.
dvd-box
De Second Chance Foundation heeft daarom een project opgezet om de informatie dievoor patiënten en hun naasten relevant is voor besluiten rond het levenseinde, gestructureerd, compact en toegankelijk aan te bieden.

Dat gebeurt in de vorm van een DVD en een website – waarop via een keuze-menu video items (van ongeveer 3 tot 5 minuten) benaderd kunnen worden, waarin de in’s and out’s van de verschillende onderwerpen aan bod komen.

De onderwerpen worden van verschillende kanten belicht en neutraal gebracht; het voorlichtingsprogramma is géén pleitbezorger van welke stroming dan ook.
De DVD en de website zijn nadrukkelijk onderdeel van de begeleiding door de hulpverleners, en aanvullend op het gesprek tussen hulpverlener en patiënt.

Onze partners in dit project (zie de pagina partners) gaven een inhoudelijke bijdrage bij het maken van de items, leverden linken naar relevante informatie, literatuur en organisaties, toetsten de kwaliteit, samenhang en consistentie van de DVD en de website. De organisaties die het project financieel mogelijk maakten vindt u hier. [Lees verder…]