De Stichting Second Chance Foundation is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).KvK 411.992.53
RSIN/fiscaal nummer: 8123.00.464


Bijgewerkt
6 april 2021


Financiën

De stichting heeft geen bank/gironummer meer, en evenmin een saldo. Deze site is bedoeld om het voorlichtingsmateriaal dat de stichting maakte / liet maken te blijven presenteren. De daarvoor benodigde kosten zullen uit privé fondsen worden betaald.