Bestuur

Bestuur

De stichting heeft geen werknemers in dienst en evenmin betaalde bestuurders. De bestuursleden ontvangt dus géén vergoeding, vacatiegelden, salaris of dergelijke voor hun bijdrage aan het functioneren van de stichting.

Bestuurssamenstelling


Voorzitter mevrouw Dr. R.R.R. Huijsman-Rubingh
Voormalig plv. Geneeskundig Hoofdinspecteur; bestuurslid verschillende maatschappelijke organisaties.
Secretaris/Penningmeester de heer J. Heybroek
Oud wethouder, adviseur IT Management, oud gemeenteraadslid, oud bestuurslid van diverse maatschappelijke organisaties.
Bestuurslid de heer H. van Zoest
Huisarts, hospice arts in Amsterdam, palliatief consulent.

Secretariaat
Meentweg 22
1261 XT Blaricum
035 – 531 1981