De Stichting Second Chance Foundation is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Second Chance Foundation zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. Wij zijn voor onze inkomsten afhankelijk van giften en donaties. U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL 08 INGB 0000 8762 71 (t.n.v. A. Mullaart o.v.v. "2ND")KvK 411.992.53
RSIN/fiscaal nummer: 8123.00.464

Bijgewerkt
8 mei 2018


Disclaimer

Disclaimer

Wij stellen de inhoud van deze website met de grootste zorgvuldigheid samen. De teksten en media uitingen op deze site zijn illustraties dan wel algemeen en niet specifiek. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuistheden of als adviezen opgevatte toelichtingen of explicaties op deze site.

Deze site bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze websites.