De Stichting Second Chance Foundation is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de Second Chance Foundation zijn daardoor aftrekbaar van de belasting. Wij zijn voor onze inkomsten afhankelijk van giften en donaties. U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL 08 INGB 0000 8762 71 (t.n.v. A. Mullaart o.v.v. "2ND")KvK 411.992.53
RSIN/fiscaal nummer: 8123.00.464

Bijgewerkt
8 mei 2018


Contact

Contact

Secretariaat

Meentweg 22
1261 XT Blaricum
035 – 531 1981
Info [apenstaartje] SecondChanceFoundation.nl