Home

Home – Wat speelt er

Voorlichtingssoap ‘Interculturtele’ Palliatieve zorg

In opdracht van de Netwerk Palliatieve Zorg Midden- en Noordwest-Twente, VPTZ Leendert Vriel Twente en Arcon, is een proefaflevering gemaakt van wat zij een ‘voorlichtingssoap’ noemen.

De video van 14 minuten heeft de titel: “Doodziek / Ölüme çare yok” en is gericht op de eerste generatie Turkse Nederlanders die inmiddels een hoge leeftijd hebben bereikt en de laatste levensfase naderen. Zij spreken minder goed Nederlands en willen vaak geen hulp van ‘vreemden’ (de wijkzuster) bij langdurige ziekte of in de laatste levensfase. Dat heeft te maken met zowel hun opvatting dat de familie voor zieken en stervenden behoort te zorgen, maar ook met onbekendheid met de Nederlandse palliatieve en terminale thuiszorg.

Om hen zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden die externe hulp – de wijkzuster en de huisarts – hen oplevert, bieden folders en pamfletten geen uitkomst. De gedachte is dat een “soap”-achtige video meer impact en overtuigingskracht heeft.

De pilot ‘Doodziek / Ölüme çare yok’ werd gepresenteerd op het congres “Interculturele Palliatieve Zorg in Twente” die op 10 oktober 2013 werd georganiseerd in het Kulturhus in Borne.

Doodziek / Ölüme çare yok


Speelduur van 14,5 minuten en is Nederlands Turks gesproken en ondertiteld.

 

Bekijk de eerdere videoprojecten

Bekijk “Als je niet meer beter wordt…”

 

Bekijk “gewoondood”

 

Als er niets meer te doen valt